Hyoku Music#4627

Discord Music Bot bằng Tiếng Việt (đang sử dụng phiên bản beta). Giao diện đẹp. Gó h!help để biết lệnh của Hyoku

Hyoku đến đây! Hyoku Music Bot.

Nếu bạn muốn một Music bot Hyoku bằng tiếng Việt hãy mời Hyoku ngay hôm nay nào!

Nếu có thắc mắc hãy DM Discord cho

Mushiko server - Nơi Hyoku ở Hyoku bao gồm các lệnh sau nè:

h!afk

Hỗ trợ 24/7

h!help

Tất cả lệnh của Hyoku

h!invite

Để mời Hyoku Music vào server của bạn.

h!loop

Chuyển đổi vòng lặp âm nhạc.

h!lyrics

Lấy lời bài hát hiện đang phát.

h!nowplaying

Để hiển thị nhạc hiện Hyoku đang phát.

h!pause

Để tạm dừng bài nhạc hiện Hyoku đang phát.

h!play

Để phát nhạc hay tiếng động :)

h!playlist

Để phát bài hát theo danh sách

h!queue

Hiển thị tất cả bài hát trong hàng đợi

h!remove

Bỏ bài hát khỏi hàng đợi.

h!resume

Để phát tiếp bài hát Hyoku đã dừng

h!search

Để tìm bài hát :D

h!shuffle

Hyoku xáo trộn hàng chờ

h!skip

Để Hyoku bỏ qua bản nhạc hiện tại

h!skipto

Bỏ qua bài hát bằng số trong hàng chờ

h!stop

Hyoku sẽ dừng tất cả các bài hát

h!volume

Hyoku thay đổi âm lượng!

Reviews

Average 0 out of 0 reviews

Prefixh!
Upvotes (in January)0
ServersN/A

Owners


Tags


Wave separator