ReyizMusic#9976

s!help/s!yardım

Komutlarım • s!help [command] : Komutlar hakkında bilgi verir. • s!davet davet : Botun davet linki • s!leave : Şarkıları durdurur • s!loop loop : Şarkıyı/Sarkıları döngüye sokar. • s!lyrics [lyrics] : Çalınan şarkının sözlerini gösterir. • s!nowplaying : An itibariyle oynatılan şarkı hakkında bilgi verir. • s!pause [durdur] : Şuanda oynatılan şarkıyı durdurur. • s!play <YouTube_URL> | <şarkı_adı> : şarkı adını yaz açsın :D • s!playlist <YT Playlist Linki | Playlist İsmi> : Oynatma listesindeki şarkıları çalar • s!queue : Şarkı sırasını gösterir. • s!remove rm : Belirtilen şarkıyı listeden kaldırır. • s!resume : Durdurulan şarkıyı devam ettirir. • s!shuffle [shuffle] : Şarkı sırasını karıştırır. • s!skip : Çalınan şarkının durdurulmasını sağlar. • s!skipto skipto : Seçilen şarkıyı durdurur. • s!volume [volume] : Sunucu şarkı kuyruğu ses düzeyini değiştirmek için Komutlar s!yardım [komut] | Maked by SametReyiz

Reviews

Average 0 out of 0 reviews

Prefixs!
Upvotes (in January)0
ServersN/A

Owners


Tags


Wave separator