Angel's#0634

World's most advanced and biggest Giveaway Bot - Advanced Giveaway Bot!

Discord Bots Discord BotsDiscord Bots

Multi Language Support

[EN] Due to the high usage of the bot on Turkish servers, the default language of the bot is set to Turkish. You can change the language of the bot in the server with the command a!lang <language-code>

[TR] Botun yüksek oranda Türk sunucularında kullanılmasından dolayı botun varsıyılan dili Türkçe olarak ayarlanmıştır. Botun sunucu içerisindeki dilini a!lang <dil-kodu> komutu ile değiştirebilirsiniz.

Example to make the bot's default language English: a!lang en

[TR] Komut Listesi 🦾
Komutlar Açıklama
gstart İstenilen süre için bir çekiliş başlatın.
reroll İstenen çekilişte yeni bir kazanan bulun.
info Bot istatistiklerini gösterir.
davet Botun davet linkini gönderir.
help Yardım menüsünü gönder.
prefix Sunucunuz için bot prefix değiştirin.
lang Sunucunuzdaki bot dilini değiştirin.
[EN] Komut Listesi 🦾
Commands Explanation
gstart Start a giveaway in the channel with a specific duration.
reroll Find a new winner to a specific giveaway.
info Shows bot statistics.
davet Bot throws the invitation link.
help Send the help menu.
prefix Change the bot prefix on you server.
lang Change the bot language on your server.

Reviews

Average 0 out of 0 reviews

Prefixa!
Upvotes (in May)0
ServersN/A

Owners


Tags


Wave separator