Prefix: /Upvote Botdiscord.js0 upvotes this month

Eternal komutlar /temizle /ototag /otorol /slowmode /hg-bb /avatar /afk /ban /kick /uyarı /mute /zarat /balıktut /çekiliş /kullanıcıbilgi /sayaç /sunucubilgi